LVI Espoo, Vantaa ja Helsinki

Teemme monipuoliset LVI työt Espoon, Vantaan ja Helsingin alueilla. Osaavat asentajamme hallitsevat lämmitys- ja vesipuolen putkityöt, joten meiltä saat kattavasti lähes kaikki näihin liittyvät työt.

Ilmanvaihtotöissä käytämme vuosien kokemuksella hyväksi havaittuja yhteistyökumppaneitamme. Meiltä saat myös automatiikkatyöt ja sähkötyöt putkitöiden yhteydessä. Näissäkin käytämme hyväksi koettuja yhteistyökumppaneita. Suoritamme pääsääntöisesti LVI-urakointia Helsingissä, mutta teemme myös LVI Vantaa, LVI Espoo ja muissa Uudenmaan kunnissa.

Kaikki LVI työt tehdään saumattomalla yhteistyöllä

LVI-töitä tehdessä on ensisijaisen tärkeää muun muassa aikataulu- ja kustannussyistä, että urakoitsijat tekevät saumatonta yhteistyötä. Keskinäinen kommunikointi ja pitkä yhteinen kokemus takaavat tinkimättömän laadun sekä ensiluokkaisen hintatason. Voitte tilata meiltä halutessanne LVIS-työt kokonaisurakkana tai tarpeen vaatiessa myös pelkät LV-työt.

Takaamme hyvin suunnitellut ja laadukkaasti toteutetut LVI-työt

Asuinmukavuuden kannalta yksi olennaisimpia asioita on hyvin suunnitellut ja laadukkaasti toteutetut LVI työt. Sisäilman laatu sekä oikein mitoitetut vesi- ja viemäripuolen ratkaisut ovat jokapäiväisessä roolissa asumiseen liittyen. LVI-urakointi on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla luvanvaraista toimintaa, jota rakennusvalvontaviranomaiset valvovat tarkasti.

LVI-töiden hyvä laatu, toimintavarmuus ja pitävä toimitusaikataulu

Teemme aina aktiivisesti yhteistyötä yleensä pääurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta urakan eri osapuolet voivat varmistua kaikkien työvaiheiden asianmukaisesta loppuunsaattamisesta ennen seuraavaan vaiheeseen ryhtymistä. Myös aikataulullisista syistä tämä on olennaisimpia asioita työn aikana. Asentajillamme on käytössään laadukkaat työvälineet ja -laitteistot, jotta LVI-töiden lopputuloksesta ei jouduta tinkimään millään osa-alueella.

Kun tarvitset LVI Espoo, LVI Vantaa tai LVI Helsinki, kannattaa pyytää meiltä tarjous!

Palveleva LVI-liike Helsingin Oulunkylässä,
osaamista jo vuodesta 1954.

Ota yhteyttä lomakkeella

Pakilan Putki Oy
Kirkkoherrantie 8
00650 Helsinki

Y-tunnus 0196310-8

Ota yhteyttä
Puh: (09) 720 6070
pakilanputki@pakilanputki.fi

Konttori avoinna: ma-pe 8-16

Luottoluokitus logoja

Copyright © 2023 Pakilan Putki Oy