LVI-työt

Pakilan Putkesta saat automatiikka- ja sähkötyöt LVI-töiden yhteydessä.

Osaavat asentajamme hallitsevat lämmitys- ja vesipuolen putkityöt, joten meiltä saat kattavasti lähes kaikki näihin liittyvät työt. Ilmanvaihtotöissä käytämme vuosien kokemuksella hyväksi havaittuja yhteistyökumppaneitamme. Meiltä saat myös automatiikkatyöt ja sähkötyöt putkitöiden yhteydessä. Näissäkin käytämme vuosien kokemuksella hyväksi koettuja yhteistyökumppaneita. Suoritamme pääsääntöisesti urakointia Helsingissä, mutta myös muissa Uudenmaan kunnissa kuten Espoossa ja Vantaalla.

LVIS-työt tehdään saumattomalla yhteistyöllä

LVI-töitä tehdessä on ensisijaisen tärkeää muun muassa aikataulu- ja kustannussyistä, että urakoitsijat tekevät saumatonta yhteistyötä. Keskinäinen kommunikointi ja pitkä yhteinen kokemus takaavat tinkimättömän laadun sekä ensiluokkaisen hintatason. Voitte tilata meiltä halutessanne kokonaisurakkana LVI-työt tai tarpeen vaatiessa myös pelkät LV-työt.

Takaamme hyvin suunnitellut ja laadukkaasti toteutetut LVIS-työt

Asuinmukavuuden kannalta yksi olennaisimpia asioita on hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu LVI-työ. Sisäilman laatu sekä oikein mitoitetut vesi- ja viemäri- puolen ratkaisut ovat jokapäiväisessä roolissa asumiseen liittyen. LVI-urakointi on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla luvanvaraista toimintaa, jota rakennusvalvontaviranomaiset valvovat tarkasti.

Pakilan Putki takaa LVIS-töiden hyvän laadun, toimintavarmuuden ja pitävän toimitusaikataulun

Teemme aina aktiivisesti yhteistyötä yleensä pääurakoitsijana toimivan rakennusliikkeen kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta urakan eri osapuolet voivat varmistua kaikkien työvaiheiden asianmukaisesta loppuunsaattamisesta ennen seuraavaan vaiheeseen ryhtymistä. Myös aikataulullisista syistä tämä on olennaisimpia asioita työn aikana. Asentajillamme on käytössään laadukkaat työvälineet ja -laitteistot, ettei LVI-töiden lopputuloksesta jouduta tinkimään millään osa-alueella.

Palveleva LVI-liike Helsingin Oulunkylässä,
osaamista jo vuodesta 1954.

Ota yhteyttä lomakkeella

Pakilan Putki Oy
Kirkkoherrantie 8
00650 Helsinki

Y-tunnus 0196310-8

Ota yhteyttä
Puh: (09) 720 6070
pakilanputki@pakilanputki.fi

Konttori avoinna: ma-pe 8-16

Luottoluokitus logoja

Copyright © 2022 Pakilan Putki Oy